Nitrogengenerator

FORDELE
• Uafhængig forsyning af nitrogen
• Permanent tilgængelighed 24/7
• Uafhængighed af eksterne leverandører
• Global service døgnet rundt

TEKNISKE SPECIFIKATIONER
• Driftstryk: maks. 300 bar
• Omgivende luft +4 °C til +45 °C
• Nitrogenkvalitet 5.0 = 10 ppm
• Bedste renhed 6.0 = 1 ppm

Highlights
• Kompakt størrelse
• Luftbehovsfaktor fra 3.0
• Renhed på 1-3 ppm, 6.0
• Global overvågning og kontrol af anlægget
• Ekstremt lav luft- og strømforbrug

Nitro Pro 4000

NitroPro GmbH er et selskab, der har specialiseret sig i at udvikle og producere kompakte og effektive systemer til egen kvælstofgenerering på stedet. Vores systemer sælges udelukkende gennem vores OEM-kunder inden for laserskæringsom- rådet. Det moderne design på en platformkonstruktion produceres på fabrikken i Frankfurt am Main, før det installeres hos kunden. Komponenter som trykluftbehandlingen, kvælstofgeneratoren, kvælstofbeholderen, nitro-katalysatoren, høj- trykskompressoren samt kvælstofbatteriet har altid den samme basisopbygning.

Når konstruktionen er færdig, testes hele systemet igennem for evt. funktionsfejl samt for at sikre tætheden.

Derefter følger indkøringen af anlægget samt Notificeret CE-godkendelse. Allerede her kan der tages hensyn til kundeønsker og foretages indstillinger. Den kompakte konstruktion på platformen gør det muligt for os at udføre installationen og idriftsættelsen hos kunden på rekordtid. Kvælstofanlægget tilsluttes til dine forsyningsgasser på stedet, og det er driftsklart med det samme.

Når installationen af kvælstofanlægget er afsluttet, får vores kunder undervisning på deres kvælstofanlæg af vores teknikere, så de selv kan tage hånd om planlægningen og overvågningen af kvælstofproduktionen. Ved hjælp af vores nitro-katalysatorer kan vi opnå en enestående renhed på op til 6.0 (99,9999 %) ved en luftfaktor på 3. Ved at anvende brint adskilles og absorberes det resterende iltindhold. Derefter følger en tørring og filtrering af kvælstoffet, idet der på grund af anvendelsen af H2 med meget små mængder trykluft genereres en stor mængde kvælstof med en høj renhed.

Datablad

Nitrogengenerator

Nitrogengenerator tabel

* Separate high-pressure compressor next to the platform (1500 x 800 x 1880 mm, 530 kg)
** System on two platforms
*** System on two platforms, nitrogen generator and two high-pressure compressors separate
**** System on two platforms, nitrogen generator and three high-pressure compressors separate

Datablad

NitroPro Mix

Gasser
Nitrogen og oxygen

Blandingsforhold
0% – 25% O2-andel

Strømforsyning
100-240 VAC / 47-63 Hz

CE-mærkning og normer i henhold til trykudstyrsdirektivet
2014/68/EU: EMC 2014/30/EU Lavspændingsdirektivet 2014/35/EU
Skiftetavlenorm DIN EN 61493-1 VDE 0660/600

Alarmmodul
Overvågning af renhed og trykforskel med integreret display og alarmfunktion
Justerbare alarmgrænser

Dynamisk indgangstryksforskel mellem gasserne
O2 > N2: 2 bar – 3 bar

Tilbehør – MIX-Connect Kit
Plug & Play Laser-forbindelsessæt til gasforsyning: N2, O2, blandingsgas.

 

Datablad

Type ZBS - Standart dimensioner

Datablad

Type DBS

Datablad

Type EBSC

Datablad

42 RB Serie

Datablad

32 RB Serie

Datablad

22 Serie

Datablad

10 Serie