Afgratning

Afgratning

Grater fra Laser-, Plasma-, Oxyfuel- og Stansemaskiner


Har I grater, der ønskes fjernet inden kantrunding og slibning, kan dette gøres i en og samme proces.

Ud over at afgrate, kan slibebåndet også fjerne oxidlaget på emnerne, hvis dette er nødvendigt.


Vi har også andre løsninger på denne proces, både i tør- og vådafgratning ...

Se på forsiden under maskiner ... type 10/12/22/42(Tørafgratning)

og type 11/31/41(Vådafgratning)Eksempel på afgratning af lasergrater og kantrunding